Viktig bok!

“Ingen introverte i himmelen”
av Hans Eskil Vigdel
Luther Forlag
248 sider

Hans Eskil Vigdel er introvert av natur. Det ble et problem i en menighetskultur som dyrket det ekstroverte.

Vigdel har skrevet en uhyre viktig bok som bør være obligatorisk lesning for alle norske menighetsledere. Nei, forresten, glem det med obligatorisk, for det er et ord som samstemmer dårlig med bokas ånd.
Den er nemlig et oppgjør med mye av den konformiteten som regnes som nettopp obligatorisk i enkelte kristne sammenhenger.

Men les den likevel, a, kjære menighetsleder, selv om du ikke ! (Og alle dere andre også, selvsagt.)

Boka tar grundig for seg forskjellene på introvert og ekstrovert, et konsept som stikker dypere enn bare “innadvendt” og “utadvent”. Vigdel bruker både vitenskap og personlige erfaringer i sine treffende beskrivelser av ulikhetene.

Ulike personligheter

Boka er slett ingen hyllest av introvertheten, snarere en viktig påminnelse om ulike gudgitte personligheter blant mennesker. Boka snakker om den gode individualismen, og forfatteren påpeker at vi ikke er tjent med at ordet alltid brukes negativt. Individualisme er noe helt annet enn egoisme. For det er enkeltindivider alt begynner med. Mennesket er et mål i seg selv, ikke et middel for å nå et mål. En sunn menighet har plass til individet. Om det foregår en ensretting og uniformering for at ledernes visjoner skal fullføres, snakker vi om noe helt annet enn det Bibelen kaller enhet.

De ekstroverte får også bekreftelse og anerkjennelse av sin personlighet i bokteksten. Det samme gjelder de ambiverte (som befinner seg midt mellom ekstrovert og introvert, og som yours truly tilhører). Båsene er heller ikke absolutte, vi kan alle ha ulike trekk på ulike områder. Vigdel tar også for seg ulike myter, som at introverte fungerer dårlig som ledere og evangelister, eller at ekstroverte er dårlige på å lytte og gå i dybden.

Utgangspunktet for boka er likevel at det tradisjonelt sett i norske menigheter har vært en dyrkelse av ekstrovertheten på bekostningen av introvertheten. Det har ikke vært plass for den som trenger å stille mange spørsmål og ta seg tid før hun/han tar stilling til noe. Kunstnersjeler har også blitt uglesett (eller ignorert), med mindre kunsten deres kunne fungere som et redskap for en ekstrovert form for evangelieformidling.

Jesus Revolution

Første del av boka går analytisk til versk. Så blir teksten mer personlig, og Vigdel deler sine erfaringer fra tiden som soldat i Jesus Revolution Army, hvor det etterhvert ble svært liten plass for de som ikke passet inn i formen, eller skal vi si uniformen.
“Frelst”-debatten satte fokus på dette, og Vigdel var engasjert i nettopp den debatten, som refereres til flere ganger i boka. Det er nemlig mange – mange – som sitter igjen med sår etter sin tid i denne organisasjonen, hvor det forekom regelrett maktmisbruk fra lederne.

Den skjulte menigheten

Men bildet er selvsagt større enn bare Jesus Revolution, tematikken angår de aller fleste menighetskulturer her i landet. Avslutningsvis i boka tar Vigdel for seg “den skjulte menigheten” – de som velger bort fellesskapet. Det er grunnlag for å hevde at menigheters manglende rom for ulike personligheter, er hovedårsaken til at så mange har forsvunnet. Enkelte menigheter har et konstant gjennomtrekk, ved at selve måten man skal vinne nye på, i seg selv skremmer bort de som allerede er vunnet. Det skapes en intern boble adskilt fra resten av samfunnet, en boble man forsøker å få andre inn i, men som er så lite bærekraftig i møte med en vanlig norsk virkelighet at folk flest kun orker å oppholde seg i bobla i kortvarige livsfaser.

Det er mitt håp at boka skaper mye debatt. Men først og fremst nye tanker og perspektiver, som kanskje til og med kan føre til noen gode og praktiske ideer. Vi har som nevnt allerede hatt en viktig “Frelst”-debatt, men jeg ser for meg at neste “gir” i debatten/samtalen kan angå langt flere.
Ikke bare de som har blitt alvorlig brent av maktmennesker eller ytterliggående menigheter, men også vanlige menighetsmedlemmer som fortsatt deltar trofast, men som kanskje aldri har følt seg skikkelig hjemme.

Mer enn et oppgjør med det som har vært, er “Ingen introverte i himmelen” et godt utgangspunkt for samtale om veien videre.

Liker du mine skriverier? Bli gjerne en patron!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Why ask?