Vern om både naturen, miljøet OG Monolitten!

At noen kids gjorde hærverk mot Monolitten, skaper negative reaksjoner. Forståelig nok. Jeg skulle bare ønske det ble like mange avisoverskrifter, like mye Facebook-engasjement, like mye aggresjon, når godt voksne folk gjør hærverk på uerstattelig natur.

Monolitt-hærverket fjernes like lett som graffiti. Ingen skade skjedd. Det hærverket som nå bedrives med Staten på lag, preger derimot de neste hundreårene på planeten vår.

Det kom kanskje ikke som noe sjokk da WWF, Verdens naturfond, forrige uke kom med en rapport som viste at Norge var verst i verden på naturforbruk. Altså ikke bare blant verstingene, men selveste Bølla i klassen, sett i forhold til innbyggertall og areal.

Nylig fikk jeg siste utgave av Natur & Miljø, bladet til Naturvernforbundet (BLI MEDLEM!). Det var deprimerende og sjokkerende lesning. Forsiden erklærte: NATUR UTEN BESKYTTELSE. Det er hva bladet handler om – at så å si all natur i Norge er up for grabs for griske markedskrefter. Norge klarer ikke engang ta vare på naturverdiene i de områdene vi skryter av å ha vernet.
“Selv vernet natur bli lagt i rør, bunntrålet og nedbygd. I dagens Norge bores det for eksempel etter kobber og sink i naturreservat, totalfredede dyr blir skutt i lovlig jakt, og så sent som i 2021 var det skuddpremie på fangst av utrydningstruede arter.”

Naturvernforbundet har gått norsk naturvern etter i sømmene, og kan “fortelle en historie om vernet natur som jevnlig blir utsatt for inngrep, om verneforskrifter som tillater rovdrift og om en ukultur blant myndigheter som sier ja til nesten alle søknader om inngrep i verneområdene”.

Ja, de kan vise til at “norsk natur smuldres opp av tusenvis av unntak, tillatelser og dispensasjoner … 94 prosent av de som søker får sette opp bygninger, kjøre, ta ut masser, drive med fiskeoppdrett, gruvevirksomhet og en lang rekke andre inngrep i norske verneområder”. Bare seks prosent av søknadene får avslag.

Veiutbygginger foregår tvers gjennom sårbare naturområder. Stadig mer omfattende veinett gjør områdene for de ville dyrene mindre og mindre. 80 % av alle søknader om jakt på totalfredede dyr (bjørn, gaupe, jerv og ulv) får grønt lys. Unike gammelskoger flatehugges i et ekstremt omfang og tempo. En ekspert kunne konkludere med at det ville ta 400 år før enkelte av disse flatehogstområdene igjen ble beboelige for sjeldne gammelskogarter.

Naturvern gjelder ofte bare på papiret, ikke i praksis. Som en vitsetegning bak i bladet sier, så er naturen bare “vernet” på den måten norske rovdyr er “fredet”. Naturødeleggelsene har dessuten skjedd i så raskt tempo de siste årene at folk flest ikke har fått med seg hva som har skjedd – og hva som akkurat nå skjer. Vi er straks der hvor det er for seint, hvor det rett og slett ikke finnes villmark igjen i hele landet.

I en slik situasjon bør det være rom for større radikalisme. Til og med for ulovlige aksjoner. Naturvernere og miljøvernere kan lett føle på avmakt, når de blir valsa over av økonomiske hensyn hele veien. Natursorg kan fort snu til aggresjon, når lovlige og demokratiske veier aldri fører fram, i en verden hvor et grådig, kapitalistisk vekstsystem er blitt rådende på bekostning av absolutt alle andre verdier.
Man føler ikke at man blir lyttet til, selv om “alle” er enige i at naturkrisen er akutt og krever umiddelbar handling.
For fire år siden kom sjokkrapporten om at antallet ville dyr i verden var redusert med 60 prosent siden 1970. “Alle” snakket om behovet for å gjøre noe med det umiddelbart. Ingenting ble gjort. Fire år senere er der vi der hvor antall dyr enkelte steder er redusert med 94 prosent! I hovedsak skyldes det jakt og ødeleggelse av dyrenes leveområder. 83 % av livet i elver og innsjøer har forsvunnet de siste 50 årene.

Når stadige sjokktall om natur, villmark, ville dyr og klima ikke fører til noen umiddelbare kriselover (som f.eks. at absolutt alle hyttefeltsplaner og annen nedbygging av naturen i Norge bør stanses med umiddelbar virkning), er det fort gjort å bli litt radikalisert.

Selv enkelte former for hærverk kan til en viss grad forsvares når politikere ignorerer virkeligheten og ødelegger framtiden til våre barnebarn. Det er uansett tid for kraftigere protester. Det må f.eks. gjerne koste mer enn det smaker for utbyggere å lage digre hyttefelt i sårbar villmark. Om de får større utfordringer med ulovlige aksjoner enn det som nå er tilfelle, tror jeg ingen naturglade mennesker i Norge vil felle særlig mange tårer for dem eller kundene deres.

Men … Monolitten, liksom?

Jeg tror symbolikken i akkurat det der går tapt for de fleste. Tanken om å sette fokus på verneverdier ved å utsette verneverdig kunst for aksjoner, henger liksom ikke helt på greip. Blir som å brenne svenske flagg for å vise at krigen i Ukrania er av det onde, i håp om at folk skal skjønne et eller annet mystisk konsept basert på blått og gult. En slik form for aksjonisme skaper bare sinne hos folk man ellers kunne fått med på laget.

Men disse kidsa prøver i det minste å gjøre noe. Det skal de ha. Det er mer enn mange av deres kritikere gjør!

*

Kjøpe e-bøker?

Bli patron og få fri tilgang til alle mine skriverier?

Driks til bloggen? Vipps 99 12 36 34. Tusen takk!

2 thoughts on “Vern om både naturen, miljøet OG Monolitten!

  1. Jammen, dette er jo det medielandskapet vi beveger oss i. Store deler av uka var Atle Antonsen toppsak, mens vi har krig på vårt kontinent, fattigdommen i vårt land eksploderer og vi får leveringsstans på 140 viktige medisiner til Norge fra nyttår.

    Naturen vår raseres, og med det, dyrelivet og også vår livskvalitet. Vi privatiserer utmarka ved å bygge hytter som er større enn boligene våre i byen. Samtidig som vi ikke oppfyller våre egne klimaforpliktelser—vi er ikke i nærheten—fokuserer vi på hvordan Brasil raserer all regnskogen. (Nei, Brasil gjør faktisk ikke dét, men vi fokuserer på det.)

    Nå reiser jeg neste uke ut igjen til Colombia og blir det noen måneder. Ja, da, jeg ser helt klart ironien i å fly så ofte som jeg gjør. Samtidig må noen av oss bidra. Da krigen kom til Europa, trakk bistandsorganisasjoner fra hele Vesten seg kjapt ut, eller trappet voldsomt ned. Noen av oss får reise likevel, selv om vi ikke får betalt.

    Verden reddes ikke av at vi i Norge er mer opptatt av Maskorama og skyting av ulver som “truer” Oslo. Verden reddes når også vi nordmenn skjønner at vi har et ansvar, og vi slutter å rasere alt vi tar i.

    Norge er i sannhet blitt kong Midas. Alt vi tar i blir til gull. Men samtidig dør det. Og vi. For gull kan ikke spises.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Why ask?