Ingen planlagte møter/foredrag/seminarer.

Er du interessert i et besøk i din menighet? Ta kontakt på david.aleskjar@gmail.com, så sender jeg mer informasjon.