Jesus-sitater? (For nerds only)

“Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.”

Slik avslutter Johannes sitt evangelium. Og det sier seg selv, at det vi leser om Jesus i evangeliene, er et selektivt utvalg av det han sa og gjorde. I århundrene som fulgte, kom det mange spekulative skrift som forsøkte å tette igjen “hullene”, f.eks. noen som inneholdt historier om Jesu barndom. Det kom også mange gnostiske skrifter, som påberopte seg å sitte på hemmelig kunnskap fra Jesus.

Felles for disse skriftene, er at de gjerne er av såpass sen dato at de ikke er troverdige kilder til Jesus, og/eller at de er preget av sekteriske miljøer som vi vet at Jesus ikke tilhørte, men som i ettertid forsøkte å ta ham til inntekt for sitt syn (enten det er snakk om gnostiske retninger eller asketiske kristne som er opphengt i sølibatet).

Men hva med tidligere og mer “stuereine” kilder til Jesus-sitater utenom evangeliene? I farten kan jeg bare komme på tre (om noen lesere veit om flere, bruk gjerne kommentarfeltet!). La oss ta en liten kikk på dem …

(Resten av innlegget må du være patron for å lese.)

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

 1. Jeg svarer her kun til første hovedpunkt, Thomasevangeliet. Resten? Vi får se…

  Så vidt jeg kan se, er omskjærelsen så vidt nevnt i et par av evangeliene, hvorav Lukas er et av dem. Lukas følger så kort opp i en tidlig tale i Acta.

  Paulus, derimot, behandlet omskjærelsen i hele seks av brevene, så vidt jeg kan lese. (Rom, 1Kor, Gal, Efe, Fil og Kol, ingen av dem nyere pastoralbrev.) Om Paulus angriper den fariseiske praksis eller omskjæringen slik den ble praktisert helt fra Torah og Josva, må jeg eventuelt studere dypere. Jeg har ikke lest nok i Mishna til å kjenne fariseerne og deres etterkommeres egentlige anliggende.

  Men, for å holde meg til saken, så ser jo Jesus-sitatet om omskjærelsen mer ut mer som et Paulus-sitat. La oss sammenlikne noen av dem:

  Jesus: “Hans disipler sa til ham: “Er det noen nytte i omskjærelsen?” Han svarte dem: “Om den var nødvendig, ville deres Far ha latt dere bli født omskåret fra mors liv av. Men den sanne omskjærelsen i Ånden er helt og fullt til nytte.” (Thomas)

  Paulus: “Om noen ble kalt som omskåret, skal han ikke prøve å forandre det. Om noen er blitt kalt som uomskåret, skal han ikke la seg omskjære. For det som betyr noe, er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å holde Guds bud.” (1Kor 7)

  Jesus: “Jesus sa: Ve dem, fariseerne! For de ligner en hund som sover i krybben til oksen. Den spiser ikke selv eller lar oksen spise.” (Thomas)

  Paulus: “Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne, hold øye med dem som skamskjærer seg. For det er vi som er de omskårne. Vi gjør tjeneste ved Guds Ånd, vi har vår stolthet i Kristus Jesus og setter ikke vår lit til det ytre.” (Fil 3)

  Samtidig er Thomas-sitatene noe svake fordi man uten videre kan angripe dem retorisk. Kunne ikke fx. også Den hellige ånd vært gitt ved fødselen hvis han var så til nytte? Polemikkens kvalitet hos Thomas er altså ikke typisk hverken for Jesus eller Paulus, som begge var betydelig klarere, og gjerne skarpere.

  Så kan man legge til at også deler av evangelietekstene og flere Paulus-brev, særlig 1Tim, 2Tim og Tit angripes som ikke autentiske, og særlig fra liberal skriftlesning inntok seminarene på attenhundretallet. Til det er å svare at både evangelietekstene vi har i dag (ikke Q) og også pastoralbrevene var (aner)kjente i den første kirke. Det var ikke de skriftene som er funnet senere, og som gjør krav på troverdig opprinnelse. Disse kom i andre runde med tekster eller også senere, etter kirkefedrene.

  Husker du forresten oppstyret rundt det såkalte Judas-evangeliet på 00-tallet. Jeg gravde meg på nerdete vis ned i materien og var først med å få oversatt teksten til norsk. Interessen for Judas døde imidlertid fort. Det var så åpenbart at han ikke var autentisk. Det var så opplagt et annet evangelium. Kort sagt, det kunne vært en tidlig Mormons bok om gnostikerne hadde overlevd som eget trossamfunn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Why ask?