Skip to content

Ikke lenger kristen

«Det er fullt mulig å være en god kristen uten å tro på oppstandelsen og lignende myter».
Ordene kom fra en ellers oppegående redaktør i en TV-debatt.

Det spørs om de første som ble kalt kristne ville vært enige med ham. En av dem, Paulus, skrev: «Dersom Kristus ikke er oppstått, er vår tro ingenting verdt. Da er vi de ynkeligste av alle mennesker.»
De første kristne gikk ikke i døden på grunn av et ønske om å være gode og tradisjonsrike samfunnsborgere, men på grunn av sin tro på nettopp Jesu oppstandelse.

Ordet «kristen» kan visst bety omtrent hva som helst. Noen kaller til og med Norge for et “kristent land”, noe som må være den dårligste vitsen siden den om hvem som kunne pisse lengst av dansken, svensken og nordmannen. Det enkelte omtaler som “den kristne kulturarven”, er gjerne et uttrykk for tradisjoner du skal få rimelig billig av meg.
Ja, noen bruker endog begrepet til å forsvare sin rasisme. Fortsatt finnes det medier som beskriver en viss ABB som «konservativ kristen», til tross for at han har skrevet følgende: «Det er få ting i verden som er mer patetisk enn Jesus-skikkelsen og hans budskap, og jeg har alltid foraktet den svakheten og den internasjonalismen som kirken representerer.»

(Resten av innlegget må du være patron for å lese.)

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Facebook Comments
Published inTro

Be First to Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Why ask?