I postkassa: Nytt fra Østmarka

I postkassa lå “Nytt fra Østmarka”, medlemsbladet til Østmarkas venner.

Vil anbefale alle som er glade i Marka å melde seg inn. Helt siden 1966 har Østmarkas venner jobbet utrettelig, og Østmarka hadde ikke vært den samme uten denne organisasjonen. De har hindret en rekke planlagte bilveier, golfbaner, kraftlinjer osv.

Det er dessverre en tendens til å tenke at det er greit å ta “litt” av Marka her og der, slik de nå gjør i Nordmarka, hvor seks av ti store planlagte villaer allerede er bygd på Brennatunet i Sørkedalen.
Tanken er at Marka likevel er så stor, at det ikke er krise om det tas litt i utkantene. Med en slik holdning risikerer man å ødelegge nesten alt, slik jeg i helgen opplevde det på Hardangervidda. Her har man også tatt litt og litt – og plutselig var det visst tatt veldig mye. (Ja, man kan si at holdningen gjelder på landsbasis også. “Vi har så mye natur i Norge, så det er ikke så farlig”, er en gjengs tanke. Den tanken har ført til den radikale ødeleggelsen av uerstattelig natur som vi har sett i ekstremt omfang de siste ti årene. Det virker som om folk flest ikke vet hva som foregår før det er for seint.)

I 2009 kom den såkalte markaloven, som skal hindre bygging i Marka. Men den er under stadig press, og flere forsøker å liberalisere den, eller tolke den svært liberalt (slik som i Sørkedalen). I tillegg omfatter ikke markaloven hogst foretatt av grunneiere, og der har det nærmest vært fritt fram de siste årene. Flatehogsten har ødelagt naturopplevelsene til svært mange, deriblant yours truly. Men også på dette området gjelder visse lover, selv om det kanskje ikke virker sånn. Enebakk kommune anmeldte i 2021 en forferdelig hogst i vakre Børterskogen, og vi er mange som nå følger spent med på om påtaleansvarlig vil ta ut tiltale. Saken er ferdig etterforsket.

Skog som aldri har vært utsatt for flatehogst, kalles i dag for eventyrskog. I Marka er det svært lite eventyrskog igjen, og Østmarkas venner kjemper for å beholde det som gjenstår. Ildsjeler som Gjermund Andersen har sørget for å skape verneområder på steder som ellers ville gått tapt for alltid.

I siste utgave av “Nytt fra Østmarka” fortelles det at vi i Østmarka kan finne eventyrskog følgende steder: Østmarka naturreservat (18 kvadratkilometer i Rælingen, Lørenskog og Enebakk), Ramstadslottet naturreservat (2 kvadratkilometer i Rælingen og Lørenskog), Hauktjern friluftsområde (3,7 kvadratkilometer som omfatter Lutvann, Søndre Puttjern, Kroktjern, Hauktjern, Sarabråten og Lutdalen), Spinneren friluftsområde (3,5 kvadratkilometer i området Sølvdobla, Dølerud, Spinneren og Svartdalen, et område som også omfatter Torsmoen, Tretjerna, Torsnabben og den idylliske Nordre Svanefoss) og til sist Tretjernhøla i Losbymarka.

I år blir sannsynligvis også Styggvassdalen et naturreservat, i tillegg til at planene om Østmarka nasjonalpark fortsatt ligger til behandling i Klima- og miljødepartementet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Why ask?