Hva som skiller evangeliet fra alle religioner – kristendom inkludert (E-bok til salgs!)

Lever du i relasjon eller religion i forholdet til din Skaper?

Hvis det siste er tilfelle, håper jeg denne boka kan sette deg HELT FRI.

Boka kan bestilles HER!

Du får den som nedlastbar PDF-fil med det samme betalingen er foretatt.

Her er noen korte utdrag:

Det er noe brutalt og avgjort med korset. Vi har ikke en Gud som ser mellom fingrene på ting. Gud ser ikke på våre feiltrinn og sier: «OK, da, det får gå for denne gang. Men ta deg sammen!» (Det er en slik Gud ulike religioner presenterer, og det gjør at man aldri kan være helt sikker på om man lander på rett side, om det gode man har gjort oppveier for det onde i det lange løp.)

Nei, vi har en Gud som effektivt henrettet hele synderen – ja, han henrettet oss. Vi ble korsfestet med Kristus. Så nå er vi døde for synden.
Det er ikke slik at Guds nåde ber på våre vegne, mens rettferdigheten forsøker å få oss drept. Nei, Gud har allerede drept oss – i sin nåde – slik at vi kan få leve som nye, rettferdige skapninger. Nåden drepte oss – i Kristus. Nåden var ikke fornøyd med å gjøre en halvveis jobb; den sørget for å gjøre noe endelig og ferdig. Satan har ikke noe mer han skulle ha sagt, for det er ikke noe poeng å diskutere med en som er død. Så la oss da også regne oss som døde overfor de kreftene som ønsker å fordømme eller villede oss.

Ikke noe er mer befriende. Samtidig er det selvsagt ikke enkelt å dø på et kors. Ingen av oss vil det. Vi vil gjerne beholde følelsen av å være litt bedre enn andre – ikke korsfeste den og dermed bli nødt til å elske alle mennesker. Vårt religiøse kjøtt vil gjerne at Gud skal applaudere vår iherdige innsats i det å bli helligere mennesker – ikke korsfeste både innsatsen og det religiøse kjøttet. Vi vil gjerne at våre gode gjerninger skal fungere som himmelsk valuta – ikke korsfeste hele konseptet.
Men enhver god gjerning mister sin åndelige verdi i det øyeblikket den utføres for å oppnå gunst hos Gud. Falske motiver for kjærlighet hører hjemme på korset med digre nagler i seg.

*

I dette kan vi ha Kristus som forbilde. Han trengte ikke gjøre gjerninger for å bli rettferdig, han var jo Guds egen sønn. Likevel gikk han rundt overalt og gjorde godt mot folk. Han ga avkall på himmelens herlighet for å hjelpe oss alle – ikke fordi han måtte det for sin egen skyld, men fordi han elsket oss. Fil 2,5: «La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget …»

Et rettferdig menneske kan gjøre gode gjerninger uten baktanke, uten at motivet er å få belønning. Noen tror tilsynelatende at vi er helt avhengige av konseptet «straff og dom» for å gjøre det rette. Men om motivet for våre gjerninger er frykt for straff (eller ønsket om å få oppmerksomhet fra Gud eller mennesker), er selve gjerningene fundert i ondskap, ikke i kjærlighet.

Det er når trusselen om dom forsvinner, at du virkelig oppdager hva som bor i hjertet ditt. En anger som stammer fra redselen for konsekvenser, er ikke virkelig anger. Som et gammelt ordtak sier: «Morderen angrer med blikket vendt mot skafottet, ikke med blikket mot mordet.»

Sann omvendelse har aldri skjedd på grunn av trusler om dom og straff.

3 thoughts on “Hva som skiller evangeliet fra alle religioner – kristendom inkludert (E-bok til salgs!)

 1. Liten kommentar om forskjellige betydninger oversatt, her 1. Joh. 3:9:
  “Den som er født av Gud, synder ikke. For den sæd Gud har lagt ned i ham, blir i ham; han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud.”
  (Leste din kommentar til verset i e-boka mht født-på-nytt. Jeg følger også med på forskjellig mht å studere biblen, dette hentet på Freshmind (FB) – Overskriften for innlegget er “Feil i bibelen?”):

  Vi går til Strongs, det anerkjente oppslagsverket, og ser på det første ordet DEN, i setningen: “den som er født av Gud.”

  Ordet “den” er et personlig pronomen, objektsform, og i tredje person, entall. Det peker på en bestemt person, i dette tilfellet “en som er født av Gud.” Denne personen, født av Gud, beviser at han er Guds barn ved å IKKE synde; ja han får det rett og slett ikke til!

  Men hva sier Strongs? Der ser vi at “den” er oversatt av “PAS” som IKKE er et personlig pronomen som peker på et menneske, dyr eller ting, men det er et ADJEKTIV.

  Et adjektiv er knyttet til substantiv eller pronomen, og beskriver egenskaper ved dem som feks. “smart elev, stort hus, snill mann.”

  Det er en ting er om oversetterne kanskje misforstår et adjektivs innhold når de skal tolke fra datid til nåtid, men å faktisk kutte ut et adjektiv og i stedet sette inn et pronomen kan vel vanskelig forsvares?

  Det endrer jo hele innholdet i setningen til å si at en person som er født av Gud beviser dette ved å ikke synde, der det rett oversatt (slik jeg leser den greske tekste gjengitt i Strongs) skal være:
  Alt av tanker, ord og gjerninger som er født av Gud, er IKKE synd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Why ask?