God introduksjon til Luther

xmunken_som_endret_europa-jpg-pagespeed-ic-fjb6cg_kuu

Anmeldelsen under er et par år gammel. Men som storforbruker av tjenesten, vil jeg fra tid til annen komme med tips til bøker som nå ligger ute på Storytel– hvor du kan høre dem HELT GRATIS ved å tegne et prøve-abonnement. Bruker du linken i dette innlegget for å tegne et slikt prøveabonnement, drypper det litt på bloggen også.

“Munken som endret Europa: Reformatoren Martin Luther”
av Lars Inge Magerøy
Luther Forlag

I den store bunken av Luther-biografier som ble utgitt i forbindelse med det nylige jubileumet, er nok “Munken som endret Europa” den mest lettleste. Men den mangler ikke kjøtt av den grunn.

Noen har innvendt at den serverer solskinnsversjonen av fortellingen om hans liv. Men det er en urettferdig kritikk. For det første legger biografien ikke noe skjul på Luthers mørke sider. For det andre synes jeg at disse mørkene sidene, som ikke utgjorde kjernen av hans liv eller teologi, får så uendelig mye oppmerksomhet i andre biografier. Det er derfor helt greit at noen veier litt opp for det ved å servere oss en Luther-biografi som er mer tradisjonell i formen!

For mange som kjenner Luthers liv og levned godt, bringer Magerøys bok lite nytt til torgs. Men den funker svært bra som en repetisjon av hovedlinjene. Og det virker på meg som om en slik repetisjon kan være sunn å foreta også for diverse “Luther-eksperter”, som har druknet helt i spissfindigheter.

Vi kommer rett inn i dramatikken. Første side foregår under riksdagen i Worms, 17. april 1521. Keiser Karl 5 ønsker å holde seg på godfot med paven, og har derfor innkalt den opprørske munken Luther til å stå skolerett for ham med pavens utsending til stede. Mens Luther forventer seg en teologisk diskusjon, ønsker de ikke annet enn at han skal svare ja eller nei på om han angrer det han har skrevet.
Luther ber om tid til å tenke seg om, og får det. Da han dagen etter står foran keiserens hoff på nytt, deler han skriftene sine inn i tre – de det ikke er strid om, de som omhandler pavedømmet, og til sist de som handler om pavens støttespillere. Det er kun i sistnevnte kategori han vedkjenner seg å ha vært for krass i tonen til tider. Men det er vanskelig å tilbakekalle også disse, for det vil bli forstått som en støtte til paven.

Så følger Luthers berømte ord: “Hvis jeg ikke blir overbevist ut fra Bibelen eller ved gode fornuftsgrunner – for jeg stoler verken på paven eller kirkemøtene, ettersom det er vel kjent at de ofte har tatt feil eller motsagt seg selv – er jeg bundet av Bibelens ord, og min samvittighet er en fange av Guds ord. Jeg vil ikke og kan ikke tilbakekalle noen ting, for det er verken trygt eller rett å handle imot sin samvittighet!”

Og dermed er verdenshistorie skrevet.

Boka går så tilbake i tid, og vi får innblikk i Luthers oppvekst og studier, samt hans tid som munk. Luther får studere Skriften på en måte som er få forunt i hans samtid, og disse studiene gjør ham oppmerksom på de store forskjellene på nytestamentlig og romersk-katolsk kristendom. Et besøk i Roma er ikke akkurat med på å bygge opp under tilliten til pavesystemet hos den unge munken.
Magerøy: “Når Guds rettferdighet og frelsen er en gave som gis oss ved troen, ikke noe vi trenger å gjøre oss fortjent til, blir mye av den middelalderske religiøse praksis overflødig, ja direkte unyttig. Sjelemesser, pilegrimsreiser, botsøvelser, relikvier og ikke minst: kjøp av avlatsbrev. Alt dette kom Luther etter hvert til å vende seg imot fordi han mente det forkludret evangeliet.”

Etter den berømte riksdagen i Worms, er det ingen vei tilbake. For sine ord blir munken lyst fredløs. Han har ingen steder å dra. Men han har hatt gode støttespillere i møtet i Worms, deriblant kurfyrst Fredrik, som keiser Karl 5 også ønsket å holde seg på godfot med. Derfor får han keiserlig eskorte ut av byen, slik at ingen skal skade ham.
Men så forsvinner eskorten, og Luther blir bortført av væpnede menn. “Ingen vet hvor han blir ført, men han forsvinner plutselig fra scenen. Den brysomme munken er som sunket i jorda.”
Men han dukker opp igjen. Og det til gangs. Vi følger historien videre, om hvordan Luther – som opprinnelig ønsket å forbli katolikk – ser seg nødt til å danne et helt nytt kirkesamfunn.

Selv om boka er enkel i formen, gir den svært mye grunnleggende informasjon. Forfatteren veksler mellom spennende narrativ og historiske detaljer, og sistnevnte klarer han å snike inn ganske mange av uten at det går ut over flyten.
Som en moderne introduksjon til Luther, er boka uovertruffen i Norge. Og som nevnt, den unnlater ikke å fortelle om hans mindre heldige sider. Jødehatet og aggresjonen mot anabaptistene er med.

Men den formidler også de viktige perspektivene og de store linjene, og evner å se hans liv i en historisk kontekst. Luthers livsverk handler i hovedsak om en ny åpenbaring av det frigjørende evangeliet. Som et barn av sin tid så han stykkevis og delt, men han så sannelig lengre enn de fleste!
Noe som i det siste kapitlet gir rom for å vise hvordan hans hovedanliggender fortsatt er aktuelle. Selv i en tid som vår sniker loviskheten seg lett inn, både i menigheter og enkeltpersoners liv. Fortsatt er det svært mye som kalles “kristendom” som ikke har noe av evangeliets kraft i seg. Luther forklarte at evangeliet er et “fremmed ord”, et budskap som er gitt oss fra Gud, og ikke et resultat av våre forsøk på å nå opp til Ham – noe som i sin tur gjør at evangeliet rett og slett strider mot vår menneskelige, religiøse natur. Vi vil så gjerne få det til selv.

6nye

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Why ask?