Fri fra alle religiøse lover


Foto: Jan Luneborg

For mange har Bibelen og kristentroen blitt et regelverk som må følges.

Dette til tross for at Paulus har et revolusjonerende budskap som går på tvers av dette. Et budskap som skiller seg sterkt fra alle andre religioner.
Eller, rettere sagt, fra all religion som sådan, kristen religion inkludert.

Det mange religiøse ledere ikke forstår, og som Paulus forklarte, er at de ved alle sine bud og regler oppnår det motsatte av sin hensikt. Alle slags forsøk på leve opp til ulike religiøse krav for en bedre livsførsel, fører faktisk bare til en verre livsførsel.

La meg gi dere et eksempel: Ikke tenk på en HAMBURGER nå!

Nei, ikke tenk på en, sa jeg!

Ingen av dere (kanskje bortsett fra to) tenkte på en hamburger før jeg innstendig ba dere om IKKE å gjøre det.

Alle religiøse bud vekker ondskapen til live i stedet for å gi oss bedre moral.

“Kan jeg fortsatt gjøre det-og-det dersom jeg tror på Jesus?” Slike diskusjoner er det mange av, og de fører oss inn på et sidespor. Budskapet vårt er nemlig at ethvert menneske kan få selveste Guds Ånd på innsiden. Da handler det ikke lenger om “DU SKAL!” eller “DU SKAL IKKE!”, men om å leve et liv inspirert av den Ånden.

Ja, jeg vil si det så sterkt jeg kan: Ved å sende sin Ånd til jorda, har Jesus nullet ut alle religiøse regler og bud.

Gud ser alle mennesker, på hvilket stadie de er, hva de sliter med, hvilken kultur og tidsalder de befinner seg i, hvilke motiver de har, osv. Han kjenner alles hjerter, og vet hva Ånden trenger å jobbe med i den enkelte.
Det ble mye bråk i kristenpressen for noen år siden, da jeg dro den konklusjonen at det vi kaller “synd” dermed kan være noe relativt. Men jeg står for det. Det som er feil for deg, er ikke nødvendigvis alltid feil for meg – og motsatt. Den eneste virkelige feil vi alle kan gjøre, er å trosse stemmen til hans Ånd i oss.

La meg bruke alkohol som eksempel, siden mange kristne er så opphengt i akkurat den problemstillingen. De aller fleste er sterke nok til å nyte noen øl uten at det fører til store problemer i livet, og kan gjøre det med frimodighet og glede. Om du derimot er svak for alkoholisme, slik at øl-drikking utgjør et problem for deg, vil du nok merke Ånden blinke red alert på innsiden når du bestiller den tredje.

(Men la meg understreke at det heller ikke i slike tilfeller er snakk om å ta seg veldig sammen for å adlyde Ånden. Det er ikke et slikt paradigme vi baserer oss på. Jeg har snarere sett mange eksempler på følgende: Etter hvert som noen lar Ånden få mer rom i livet sitt, forsvinner også selve trangen til rusmisbruk.
Så det handler mer om å slippe Ånden til enn å adlyde ham. Han virker i oss, slik at vi VIL gjøre det som er bra for oss.)

Det som er faren med religiøse krav som sier “DU SKAL IKKE!”, er at de begynner i feil ende. For om det er andres krav som bestemmer hva som er feil eller ikke for en, lærer man aldri å bli kjent med Guds stemme selv.

La oss for eksempel si at noen er altfor flinke til å baksnakke andre. Og la oss si at en pastor sier at dette er synd, og at vedkommende derfor slutter med det av den grunn.
Det er selvsagt uansett bra at noen slutter å baksnakke. Jeg mener ikke at vi ikke skal snakke om moral i samfunnet, eller at venner ikke kan peke på hverandres feil. Men nå snakker jeg om vår kristne trosformidling.
For i dette eksempelet har ikke den tidligere baksnakkeren kommet en eneste millimeter nærmere Gud i prosessen.

“Rett liv” fører oss ikke nærmere Gud. Såkalt “synd” fører oss ikke lenger unna Gud. Overfor Gud handler det ikke lenger om rett og galt på den måten, for han har uansett tilgitt oss alt.

Det handler om et forhold. En reell relasjon.
Det er nettopp det som er så revolusjonerende med evangeliet.

I det nevnte tilfellet vil vedkommende automatisk slutte å baksnakke etter hvert som hen kommer nærmere Gud. Hvordan vi lever, er en frukt av det som er i oss.
Forskjellen på de to konseptene er himmelvid – vi snakker om to vidt forskjellige religioner. Eller, rettere sagt, om forskjellen på menneskeskapt religion og guddommelig anti-religion!

Men mange religiøse mennesker vil alltid angripe symptomene i stedet for å helbrede sykdommen.

Åndens frukt er trofasthet, kjærlighet, glede, fred, ovenbærenhet, vennlighet, godhet, tålsomhet og selvbeherskelse.
En typisk religiøs måte å undervise om dette på, er å si: “Du skal være trofast, du skal være kjærlig, du skal være glad, osv …”
Men det er altså snakk om frukt. Fokus i forkynnelsen bør alltid ligge på vennskap med Ånden, for da vil fruktene komme av seg selv.

La oss slutte å si til folk: “DU MÅ BÆRE FRUKT!” La oss heller fortelle folk at de er velkomne til å bli grener på Treet.

I vår trosformidling bør målet være å føre mennesker inn i en relasjon til Guds Ånd – ikke å fortelle dem hva vi personlig antar at Ånden vil si til dem når relasjonen er opprettet. Det siste er ikke vår oppgave, for da risikerer vi å få folk til å begynne i feil ende, og dermed havne i egenprodusert frukt som bare er en kopi av det ekte og som bare fører til feilaktig religiøs stolthet. Kirken bør ikke se det som sin oppgave å skape enda flere “fariseere” i verden.

De fleste religioner har jo sine egne skrifter med nedskrevne regelverk. Jeg synes det er tragisk at kristne degraderer Det nye testamentet til å bare være enda flere slike bokstaver som må følges nøyaktig. For selv forklarer Det nye testamentet at vi har fått “en helt ny pakt”, som er “bygd på Ånd, ikke på lov”.

Det er trist at mange rett og slett prøver å leve ut en ny pakt, bygd på Ånd, i bokstavens vesen. Den enorme velsignelsen det er å ha Bibelen tilgjengelig, virker for dem i praksis mot sin hensikt, siden selve grunnparadigmet og brillene de leser med er feil.

Tenk deg om man får et nytt, gigantisk hjemmekino-anlegg, men ender opp med å bruke resten av livet på å analysere bruksanvisningen. I overført betydning er det nettopp det mange religiøse har gjort. De krangler rundt selve bruksanvisningen, om hvilket språk i den som forklarer det hele best. De lærer seg alle språkene i den. De analyserer til og med selve papirkvaliteten og illustrasjonene i den.

Til sist kan de absolutt ALT om selve bruksanvisningen, MENS DE ALDRI NOEN SINNE HAR SETT EN ENESTE FILM PÅ HJEMMEKINOEN SIN!

Sånn fungerer mye religion. Det er ikke liv og ånd, bare lov og krav.

*

Kjøpe e-bøker?

Bli patron og få fri tilgang til alle mine skriverier?

Driks til bloggen? Vipps 99 12 36 34. Tusen takk!

Facebook Comments

One thought on “Fri fra alle religiøse lover

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Why ask?