Foreningen NY REFORMASJON


Fra Luther-filmen lansert i 2003

Etter at det har vært en drøm helt siden 2012, ble foreningen NY REFORMASJON etablert i går.

Kort fortalt: NY REFORMASJON ønsker å formidle forskjellen på Jesus og den religionen som er skapt i hans navn (aka “kristendommen”). Vi tror Jesu budskap skulle være en “glede for hele folket”, og ønsker å se budskapet forbundet med mer enn noen få utvalgte tradisjoner. Religiøse kretser har ingen “copyright” på Jesus Kristus, noe vi håper å få tydelig fram.

NY REFORMASJON ønsker å bidra til det koret av stemmer som mener Kirken i større grad bør tilnærme seg Det nye testamentet, og i mindre grad føle seg bundet av tradisjonene som senere kirkehistorie har klistret på evangeliet.

NY REFORMASJON ønsker å arrangere seminarer, kurs, foredrag, leire, debattkvelder, temahelger og turer, samt produsere kortfilmer og litteratur.
På sikt er det også ønskelig å utvikle et gratis nettmagasin som gir andre vinklinger på sakene enn det du finner i den tradisjonelle kristenpressen.

Vi starter i det små og lar det vokse i et sunt tempo. Planene og drømmene på sikt er omfattende. Registrering av foreningen blir nå sendt Brønnøysund, slik at vi straks vil få et organisasjonsnummer m.m.

Til å begynne med vil medlemsskap med full stemmerett være forbeholdt noen håndplukkede få, i praksis bare styret. Men så fort virksomheten og visjonen er tydelig etablert utad, er målet å utvide demokratiet og avholde åpne årsmøter osv.

Allerede fra starten av vil det være mulig å være støttemedlem, noe som også vil gi rettigheter/fordeler (om enn ikke stemmerett helt i begynnelsen) – som et kvartalsvis nyhetsbrev på e-post og førsterett på arrangementer med begrenset plass.
Som støttemedlem kan du også, om ønskelig, bli med i foreningens lukkede Facebook-gruppe.

Støttemedlem kan du bli ved å sende 250 kroner til vårt midlertidige kontonummer 1226 91 98190. Send deretter en epost med navn, postadresse og e-postadresse til daglig leder på david.aleskjar@gmail.com, så er du med! Du vil få epost-varsel om fornyelse av årskontigent i april hvert år.

Join NÅ, så kan du om tjue år skryte av at du var blant de første tjue! 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Why ask?