Preterisme 7: Jesus the Warlord?

Preterisme 1: Fikentreet
Preterisme 2: Tempelets ødeleggelse
Preterisme 3: Ødeleggelsens styggedom
Preterisme 4: “Problemet” i Matteus 24
Preterisme 5: Jesu gjenkomst
Preterisme 6: Fallende stjerner

OK, da har jeg gått gjennom noen grunnleggende tanker i et preteristisk syn på Jesu endetidstale. Og jeg må si: Det er mye her som stemmer for meg. Jeg tror dette synet har mye for seg.

Men det gjenstår et gigantisk teologisk problem om jeg skal ta følgene av det.

(Resten av innlegget er kun tilgjengelig for patroner med det magiske passordet. Du kan bli patron HER. Alternativt kan du få tilgang på bloggen på denne måten.)

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Preterisme 6: Fallende stjerner

Preterisme 1: Fikentreet
Preterisme 2: Tempelets ødeleggelse
Preterisme 3: Ødeleggelsens styggedom
Preterisme 4: “Problemet” i Matteus 24
Preterisme 5: Jesu gjenkomst

(Resten av innlegget er kun tilgjengelig for patroner med det magiske passordet. Du kan bli patron HER. Alternativt kan du få tilgang på bloggen på denne måten.)

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Preterisme 5: Jesu gjenkomst

Preterisme 1: Fikentreet
Preterisme 2: Tempelets ødeleggelse
Preterisme 3: Ødeleggelsens styggedom
Preterisme 4: “Problemet” i Matteus 24

Det store spørsmålet de fleste vil stille til R.C. Sproul, Gary DeMar og alle andre preterister blir som følger: HVORDAN I ALL VERDEN FORKLARER DERE JESU KOMME I MATTEUS 24???

(Resten av innlegget er kun tilgjengelig for patroner med det magiske passordet. Du kan bli patron HER. Alternativt kan du få tilgang på bloggen på denne måten.)

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Preterisme 4: “Problemet” i Matteus 24

Preterisme 1: Fikentreet
Preterisme 2: Tempelets ødeleggelse
Preterisme 3: Ødeleggelsens styggedom

Så langt kan nok de fleste kristne følge tanken om at Jesu ord i Matteus 24 gjelder de første kristne og ødeleggelsen av templet og Jerusalem. Jordskjelv, sult, pest, krig er lett å plassere i tidsrommet før dette.

Men hva med det som følger i Jesu tale?

(Resten av innlegget er kun tilgjengelig for patroner med det magiske passordet. Du kan bli patron HER. Alternativt kan du få tilgang på bloggen på denne måten.)

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Preterisme 3: Ødeleggelsens styggedom

Preterisme 1: Fikentreet
Preterisme 2: Tempelets ødeleggelse

“Når dere ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – forstå det, enhver som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. Og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager. Men be om at dere slipperen å flykte om vinteren eller på sabatten.
For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet.
Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd.”

(Resten av innlegget er kun tilgjengelig for patroner med det magiske passordet. Du kan bli patron HER. Alternativt kan du få tilgang på bloggen på denne måten.)

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Preterisme 2: Tempelets ødeleggelse

OBS! NERD ALERT!

Preterisme 1: Fikentreet

La oss nå aller først anta at hele Jesu tale på Oljeberget var ment som direkte informasjon til disiplene, og at alt sammen handlet om perioden fram til Jerusalems ødeleggelse i år 70, slik preteristene hevder.
Og la oss se på teksten bit for bit med det utgangspunktet, og se hvordan vi ligger an etterpå…

(Resten av innlegget er kun tilgjengelig for patroner med det magiske passordet. Du kan bli patron HER. Alternativt kan du få tilgang på bloggen på denne måten.)

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Preterisme 1: Fikentreet

I “Syv byer og en øy” (et av mange manus som snart er ferdige) presenterer jeg ulike endetidssyn.

La oss i noen blogginnlegg framover se litt på såkalt “preterisme”, altså den tolkningsmodellen som mener at de fleste av Jesu endetidsprofetier ble oppfylt allerede i det første århundret.

Dette er et syn jeg personlig mener har ganske mye for seg, selv om jeg da også møter på et par vanskelige utfordringer i noen enkeltvers – noe jeg kommer tilbake til.

OK, here we go, nerds!

(Resten av innlegget er kun tilgjengelig for patroner med det magiske passordet. Du kan bli patron HER. Alternativt kan du få tilgang på bloggen på denne måten.)

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Krim på Patmos

Lengter tilbake til Patmos. Spørs om det blir aktuelt med noen tur i 2021, men er vel fortsatt lov å håpe en liten stund til. Her følger noe jeg skrev på forrige tur …

(Resten av innlegget er kun tilgjengelig for patroner med det magiske passordet. Du kan bli patron HER. Alternativt kan du få tilgang på bloggen på denne måten.)

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.