Ny e-bok!

Boka kan bestilles HER, og du får den som PDF og EPUB-dokument for nedlasting i samme sekund som betalingen er foretatt.

*

Hva den handler om? Jo, nå skal du høre:

Evangeliet har blitt forkludret av både gnostisisme og sakramentalisme, to fenomener som har sneket seg inn i Kirken med hjelp av mange ulike masker.
De to presenteres ofte som hverandres motsats, men som jeg vil forsøke å vise, har de svært mye til felles.
De er begge basert på en form for religiøsitet som ikke er avhengig av Ånd. Continue reading

To ulike former for kristen tro

Her følger et utdrag fra “Okkult kirke?”, som du kan bestille i ebok-versjon HER.

Dypest sett er det mulig å dele kristne trossamfunn inn i to hovedgrupper.

Media har likt å dele opp kristenheten i båsene «liberale» og «konservative», gjerne ut ifra om folk tror homofili er synd eller ikke. Innad er det ikke der det store skillet går. (Blant alle de hundrevis av kristne jeg kjenner, kan jeg telle de som er opptatt av det spørsmålet på én hånd.) Det store skillet går derimot mellom sakramentalisme og anti-sakramentalisme, det noen også kaller «høykirkelighet» og «lavkirkelighet».

Det dreier seg om to helt ulike forståelser av kristen trospraksis. Continue reading