Fortsatt død på Oslo S


Foto: Erika Hebbert/Nationaltheatret

“Døden på Oslo S” har fått ny drakt!

Det er Nationaltheatret som står bak, men selve forestillingen finner sted i det gamle, nedlagte Økernsenteret. Et passe shabby sted som kler forestillingen og budskapet.
Ja, budskapet. “Døden på Oslo S” har et tydelig budskap uten å være moraliserende. Et budskap som dessverre er like aktuelt som da boka ble skrevet (1988) og da filmen kom (1990). Continue reading

Følelsesladet månedsåpning


Foto: Sidney Haugen (https://thepelagiccollective.org/)

Februar startet på kontrastfylt vis, med to Oslo-turer av svært ulik art.

Som noen kanskje har fått med seg, startet den absurde gaupejakta 1. februar. Altså, antallet gauper i Norge ligger i øyeblikket under det nasjonale bestandsmålet, som allerede i utgangspunktet er latterlig lavt (65 kull). Likevel åpnes det opp for såkalt kvotejakt. Go figure. Continue reading

En stor Finnskog-roman!

Tord Langmoen
BRANNEN
Cockpit Forlag
328 sider

Til tross for vindpark på selveste Finnskogleden, massiv rovdyrjakt og stygg flatehogst, har Finnskogen fortsatt litt magi og mystikk igjen (selv om den med skam å melde er på hell).

Det mest magiske er kanskje likevel alle disse fantastiske forfatterne syvmilsskogene klarer å skvise ut av seg. Continue reading