All posts by admin

About admin

Frilans kjetter og totalfilosof

Tabloide vinklinger

Vinkling av redaksjonelt stoff har mye å si. Fakta kan formidles med svært ulike tonefall og svært ulik vektlegging. Ikke minst har ingresser og overskrifter stor makt. Spesielt i de tilfellene hvor resten av teksten er bak betalingsmur. I dag slår Dagen opp følgende med fete typer: “Norsk menighet betalte millioner for å være med […]

Jeg er visst litt pinsevenn

Det er svært symptomatisk for hvordan hele kristendommen har utviklet seg her i landet, at de aller fleste nordmenn vet hva jul og påske symboliserer, mens de ikke har peil på pinsen. Personlig er jeg ikke særlig opptatt av hva de forskjellige høytidene symboliserer, da jeg er blant de som holder alle dager for like […]

Anti-sakramentalisten Jesus

Del 1: “Se, jeg gjør noe NYTT!” Så kommer Jesus på banen. Er det en side ved ham som har blitt underkommunisert av kirke og teologer, så er det nettopp religionskritikeren Jesus.

Alternativ til patron-løsning

Mye av innholdet i denne bloggen er kun tilgjengelig for patroner. Gjennom en slik løsning får jeg midler til research og andre utgifter i forbindelse med mine prosjekter. Det gir meg også frihet til å skrive ting jeg ikke ville vært komfortabel med å dele helt offentlig.

“Se, jeg gjør noe NYTT!”

«Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» (Jes 43,19) Evangeliet er et helt unikt budskap. Det utgjør en kontrast til de mest kjente formene for religiøsitet, da det er basert på konsepter som på mange måter representerer en anti-religion.