Anmeldelser

Grunnlov og frihet: Turtelduer eller erkefiender? av Eirik Stillingen, Nina Karin Monsen m.fl.
Religion (stand up)
Etterlyst: Jesus (teater)
Feil fortelling fortalt av Truls Åkerlund (opprinnnelig på trykk i Vårt Land 8. april 2013)
Marcus og Martinus (konsert)
Guds ord räcker: Evangelisk tro kontra romersk-katolsk av Anders Gerdmar
En Gud for de mange: Tolv teser om hvordan kirken skal vinne folket tilbake av Helge Simonnes
Trenger troen forsvares? En programerklæring for kristen apologetikk av Stefan Gustavson
Munken som endret Europa: Reformatoren Martin Luther av Lars Inge Magerøy
Holy Ghost (film)
Natten drømmer om dagen av Ingvar Ambjørnsen

Facebook Comments