Preterisme IV: Jesus the Warlord?

Preterisme I: Fikentreet
Preterisme II: Tempelets ødeleggelse
Preterisme III: Jesu gjenkomst

OK, da har jeg gått gjennom noen grunnleggende tanker i et preteristisk syn på Jesu endetidstale. Og jeg må si: Det er mye her som stemmer for meg. Jeg tror dette synet har mye for seg.

Men det gjenstår et gigantisk teologisk problem om jeg skal ta følgene av det.

For jeg får det ikke til å stemme at Jesus selv – indirekte eller direkte – sto bak romernes ødeleggelse av Jerusalem i år 70. Jeg sliter med en teologi som mener at Jesus brukte vold – og det til og med etter at den nye pakt hadde begynt.

De preterister som hevder at Jesu “komme” var Jerusalems ødeleggelse, kan rett nok vise til gammeltestamentlige bibelvers som viser at Gud ofte “kom” med straff i form av andre nasjoners hærer, og samkjøre disse versene med Jesu utsagn om Menneskesønnens komme – også de versene som sier at han kommer “i skyene”. Jeg kan følge logikken i det.

Men det jeg får problemer med, er å få den Jesus som ikke kom for å dømme verden til å bli den samme Jesus som sørger for at mange tusen jøder blir drept i år 70, som en slags Holocaust-forløper med påfølgende anti-semittisme.
Selve ideen er forkastelig. Jesus deltok ikke i de jødiske selotenes frigjøringskamp, fordi han hadde helt andre perspektiver på hvordan Guds rike skulle bli en virkelighet. Da blir fullstendig ulogisk at han senere skulle være på lag med romerske soldater i masseslakt.

Jesus ba på korset om at hans Far måtte tilgi de som korsfestet ham, mens enkelte preterister altså mener at Jesus tok en grusom hevn over alle disse i år 70.

At Gud straffet folk i GT, er tydelig. Men “straffen lå på ham for at vi skulle få fred”. Etter korset er ikke Gud ute etter å straffe folk, men å FRELSE folk. Og den nye pakt startet ved korset i år 33, og ikke ved templets ødeleggelse i år 70. Her tror jeg ikke på noen glidende overgang. Fra og med det sekundet Jesus uttalte ordene “Det er fullbrakt!”, var hele den gamle pakts vesen borte, og en helt ny pakt innført.

På den annen side er ikke teologien nødvendigvis noe mildere hos enkelte “futurister”. Den Jesus som presenteres i “Left Behind”-bøkene, er også en despotisk krigsherre som bruker fysisk vold for å tvinge sitt rike igjennom. Forskjellen er at preteristene mener dommen allerede har inntruffet, mens futuristene har lagt den til framtiden. De som vektlegger ulike “dispensasjoner”, vil mene at “nådens tidsalder” begynte ved korset, og at Gud ikke vil bruke vold før denne er over. Guds nåde har altså en tidsbegrensing, og man må omvende seg så lenge nådens tid er et faktum.

Her kommer vi inn på det grunnleggende problemet jeg har hatt med Åpenbaringen, og som førte til at jeg ville studere skriftet nærmere. Det er dette problemet som fikk b.la. Luther til å forkaste hele skriftet, nemlig at Jesus-skikkelsen presenteres veldig annerledes enn i evangeliene. Luther var jo så radikal at han påstod at han ikke kjente Guds Ånd i Åpenbaringen i det hele tatt, og at skriftet derfor aldri burde ha blitt med i Bibelen.

For en som grunnleggende vokste opp med Børudgjengen-teologi (som sier at “Gud er bare god mot meg, ja, Han er bare god, og Han passer på meg nå, det kan jeg stole på, lalalalala-la, så enkel er min tro, min Far er bare god”), kan det være vanskelig å svelge enkelte deler av Bibelens siste bok.
Vel og merke dersom man insisterer på en svært bokstavelig lesemåte.

Etterhvert som jeg har åpnet for mer allegoriske tolkninger, har jeg blitt mer glad i og fascinert av Åpenbaringen. Etterhvert som jeg har studert den nærmere, tror jeg kanskje en del av mine tidligere problemer med skriftet har skyldtes feiltolkninger. Det må ikke nødvendigvis være noen motsetning mellom Børud-Jesus og Åpenbaringen-Jesus, de kan begge være … Jesus!

Jeg håper jeg virkelig får landet flere av puslebitene. Foreløpig må jeg si at preteristene “leder” med svært god margin når det gjelder hvilket endetidsyn som virker mest fornuftig. Men jeg sliter altså veldig med å få NÅDEN og verket på korset til å samstemme med en Jesus som slakter ned jøder i år 70 ved hjelp av romere.
En slik teologi gjør Jesus til Satan. Det minner for mye om synet til folk som hevdet at den store tsunamien for en del år tilbake var Guds straff. Der er jeg på linje med det avdøde Aril Edvardsen sa i den anledning. Han erklærte: “Jeg tilhører en annen religion enn de som tror på sånt!”
Det berører selve kjernen av min tro, den kjernen som mer perifere teologiske spørsmål aldri vil kunne overstyre.

Åpenbaringen beskriver Jesus både som en Løve og et Lam. Fantastiske bilder. Jeg tror ikke på den bløte saue-Jesus som noen presenterer, han som er så tolerant at han unnviker enhver konfrontasjon, og så myk at han snart faller sammen fordi han ikke har ryggrad. Nei, i evangeliene finner jeg en radikal Jesus som skjelte ut folk, gjorde hærverk +++.
Men det er et svært langt skritt fra en Jesus som ikke er blaut, til en Jesus som indirekte dreper på bestialske måter.

Slik opplever jeg også Jesu Ånd på innsiden. Han kan refse meg så jeg rødmer, noe han ofte har hatt grunn til. Men jeg har aldri et sekund tvilt på hans kjærlighet, og alltid fått styrke, hjelp og trøst – to sekunder etter rødmingen.
Ånden er både den milde stemmen og den som drar meg i øra.
Noe som er noe helt annet enn å både være ynkelig og den som slår folk til bakken så de dør.

Hm. Forresten har jeg jo lest i NT at to personer faktisk ble slått i bakken så de døde, i tilfellet Anaias og Safira, og det etter korset. Men jeg vet at den som bor på innsiden av meg, ikke ville gjort noe slikt i dag, og at det også finnes alternative tolkninger av den episoden der.

Hm. Hm, hm og atter hm.

Kan noen av bloggleserne hjelpe meg å lande teologiske endetidsbrikker, er jeg åpen for innspill. I boka “Syv byer og en øy” er jeg søkeren som lytter til alle argumenter, framfor predikanten som forsvarer et bestemt syn.
Men rører du ved tanken om at Jesus tok all straff på seg – da kommer nok predikanten fram åkke som! 🙂

UPDATE: Kanskje kan Paul Ellis – som flere ganger før – klare å løse hele floken for meg? Han er inne på temaet HER, og kom for en stund siden med en bok om Jerusalems ødeleggelse i år 70. Den ser jeg fram til å lese! Dette er samme fyren som skrev “Stuff Jesus never said”.

Den lille serien du nå har lest, er i likhet med forrige ukes serie om de fem aktene hentet fra kladden til “Syv byer og en øy”.

Vi drar snart til Patmos for å ta bilder og fullføre teksten. Du kan gjerne sende et bidrag til reisekassa på Vipps 94 12 36 34 og komme på takkelista i boka. Merk betalingen “Patmos”.

Facebook Comments
Tro

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Why ask?