Preterisme I: Fikentreet

Folkens, jeg veit det er påske og ferie, og hadde egentlig tenkt å servere litt lett kost denne uka. Litt quiz og Kvikklunsj og gulfarge. Men neida, her vil visst inspirasjonen ta meg en helt annen vei, og det følger nå noen innlegg med tung kost – for spesielt interesserte.

Til sommeren er det planen å dra til Patmos og fullføre boka “Syv byer og en øy” (dersom jeg finner noen som vil investere i prosjektet). Alt som handler om de syv byene, altså byene som ramses opp i begynnelsen av Johannes Åpenbaring, er allerede skrevet. Fotografen og yours truly har vært i Efesos, Smyrna, Pergamon, Filadelfia, Sardes, Tyatira og Laodikea, og skaffet oss mange flotte bilder og mye spennende informasjon.
Men det gjenstår altså en tur til øya Patmos. I den delen av boka skal jeg blant annet ta for meg ulike syn på endetiden, og i den forbindelse har jeg de siste årene pløyd en rekke bøker som forsøker å begrunne hvert enkelt syn.

Og nå tenkte jeg rett og slett å se litt på såkalt “preterisme”, altså den tolkningsmodellen som mener at de fleste av Jesu endetidsprofetier ble oppfylt allerede i det første århundret.
Dette er et syn jeg personlig mener har ganske mye for seg, selv om jeg da også møter på et par vanskelige utfordringer i noen enkeltvers – noe jeg kommer tilbake til.

OK, here we go, nerds!

*

Ved siden av Åpenbaringen og ymse gammeltestamentlige profetier, er det særlig Jesu tale ved Oljeberget som forteller om endetiden. Talen finner du i Matteus 24, Markus 13 og Lukas 21.

Preterister mener at alt det Jesus snakker om i denne talen, gikk i oppfyllelse i perioden mellom år 33 og år 70 e.Kr.

R.C. Sprouls “The Last Days According to Jesus” (Baker Books, 2007) og bestselgeren “Last Days Madness” av Gary DeMar (American Vision, 1999) forsøker å begrunne dette synet, og jeg skal i min tur forsøke å gjengi noen av tankerekkene i disse bøkene.

Fikentreet

“Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær.
Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren.
Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer.”

(Matteus 24, 32-24)

Hal Lindsey og Chuck Smith (som vi skal hilse på ved en senere anledning) var overbeviste om at fikentreet var et bilde på Israel. De hevdet nemlig at dette var et svært vanlig bilde på Israel i Bibelen, en teori man kan lure på hvordan de vil begrunne.

Det eneste undertegnede finner om Israel som fikentre, er i Jeremia, hvor profeten får se en kurv med gode fikener og en med dårlige, og Gud sier: “Som en gjør med disse gode fikener, slik jeg se med velbehag på de bortførte av Juda, dem som jeg har sendt bort fra dette sted til kaldeernes land… Og som en gjør med dårlige fikener, som er så dårlige at de ikke kan spises – ja, så sier Herren: slik vil jeg gjøre med Judas konge Sidkia og hans høvdinger og de som er blitt igjen i Jerusalem…” (Jer 24, 5-8).

Å hevde at fikentreet i Matteus er et velkjent bilde på Israel basert på disse versene, er det man på engelsk kaller et “long shot”. Bilder som man i større grad ville assosiert med Israel, er vinranken, oliventreet eller lammeflokken.

Dessuten, den samme lignelsen gjengitt i Lukas 21:29 viser at Jesus snakket om trær generellt, og ikke hadde noen spesiell hensikt med å bruke fikentreet, da han der sier: “Se på fikentreet og alle trær. Så snart DE springer ut…”

Uansett, Lindsey og Smith hevdet at Jesus her snakket om den generasjonen som får se at Israel “springer ut”, noe de mente ble oppfylt i 1948, da Israel ble en nasjon igjen. Denne teorien spredte seg som ild i tørt gress i amerikansk kristenhet.
For dette innebar jo at den generasjonen som levde i 1948, også var de som ville få se Jesu gjenkomst. Og en generasjon var nøyaktig 40 år, ble det hevdet. Altså: Jesus ville i hvert fall senest komme i 1988!

Denne teorien spredte seg også til forholdsvis mange kretser her på vårt eget kontinent, og førte til en eksplosjon av kristen endetidslitteratur. ALT som skjedde i Midt-Østen var plutselig direkte knyttet til profetier fra Åpenbaringen, for dette var de aller, aller siste tider!

Selv hørte jeg mye på Larry Norman i ungdomstiden, og han fremmet også dette synet.

Men ut i fra teksten er det vel egentlig tydelig at fikentreet ikke er noe tegn i seg selv? Hvilke tegn de skulle se etter, var Jesus svært detaljert om litt tidligere i det samme kapitlet. Det var når de så DISSE, at de skulle vite at hans komme var nær, på SAMME MÅTE som de forsto at sommeren var nær når de så våren komme. Slik leser i hvert fall jeg teksten.

Dersom det var slik Lindsey og Smith hevdet, at tegnet man skulle se etter var at Israel ble en nasjon i framtiden, etter at den først ble ødelagt, hvorfor ville da Jesus snakke kryptisk, slik at ingen generasjoner kunne ane hva han snakket om før noen amerikanere fikk “lys” over det på 1960-tallet?
Det blir ulogisk i lys av at han går så detaljert inn i materialet i de forutgående versene. Etter å ha gitt en såpass klar beskrivelse av forholdene, virker det merkelig at han plutselig skal bli kryptisk og bruke et helt ukjent symbol som den viktigste nøkkelen til forståelse.

Økning i katastrofer?

For de fleste bibeltolkere er det altså lite trolig at Jesus snakker om staten Israels gjenopprettelse, men heller innlysende ut i fra sammenhengen at han snakker om de katastrofene han nettopp har nevnt i de forutgående versene. Jesus har snakket om jordskjelv, hungersnød, falske profeter, krig og forundrlige tegn på himmelen.

Og derfor tolker noen det slik at den generasjonen som får se en sterk økning av nettopp slike ting, er den generasjonen som bør forstå at Jesu komme er nært forestående.

Denne tolkningsmodellen er kanskje den mest vanlige, men den byr på visse problemer. For var det slik at Jesus snakket til og om en framtidig generasjon, minst 2000 framover i tid? Virker det ikke mer logisk at han rett og slett besvarte disiplenes spørsmål på en måte som angikk DEM?

Verset som sier at “denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer” blir problematisk for mange. For hvilken slekt er det snakk om? De som får se en økning i katastrofer – eller den slekten som Jesus henvendte seg til der og da, de som faktisk i utgangspunktet stilte ham spørsmålet han besvarer i hele sin tale?

Denne slekt

The Schofield Reference Bible forsøkte å løse problemet ved å oversette “denne slekt” med “denne rase”. Men ordet “genea” oversettes ikke med rase de andre stedene hvor Jesus bruker begrepet. De stedene det står om rase, brukes heller “genos”, (som i 1 Peter 2,9).
Skulle man oversatt “genea” med “rase”, ville det mange steder fått stygge utslag. I Apg 2,40 ber Peter sine tilhørere om å la seg frelse fra “denne vrange slekt” (genea). Var det den jødiske rase som var vrang? Nei, det er ikke noe vrangt ved jødene som rase, men med den generasjonen som hørte på ham der og da! For hvorfor skulle Peter kalle sin egen rase for vrang? Var han kanskje jødehater? Nei, han var fortsatt en jøde etter sin omvendelse.

Dessuten: Hele veien snakker jo Jesus til disiplene. Han bruker “dere” i direkte form. I Lukas 21,36 ber han dem også om å våke og be, slik at de “unnfly alt dette som skal komme”. Var det slik at Jesus lurte dem, at han egentlig snakket til de av sine disipler som levde 2000 år senere?

Andre har forsøkt å ro dette i land ved å si at Jesus mente “denne slags mennesker”. Og det finnes to versjoner av sistnevnte tolkning: Enten snakket Jesus om den typen troende som disiplene var, at slike ville bestå til tidens ende, eller han snakket om at onde mennesker vil stå imot Guds Rike helt til enden.

En tredje tolkning er at Jesus rett og slett mente at MENNESKEHETEN ville bestå. Men for mange blir alt dette en ro-ro-tur til Fiskeskjær, fordi den enkleste tolkningen av ordet er den som 99 av 100 lesere, både lærde og ulærde, vil tenke på først, nemlig at de Jesus snakket til ville se alt sammen skje.

Enkel profeti

Dersom man tenker at Jesu ord om krig, jordskjelv, pest og hungersnød skal være det endetidsgenerasjonen skal bruke som grunnlag for å vite at de lever i de siste tider, så har det ALLTID og til ALLE tider vært grunnlag for å hevde det.

Under svartedøden omkom rundt 30% av den europeiske befolkning. De hadde langt større grunn til at tro at de levde i de siste tider enn oss, dersom Jesu ord om pest hadde forkynt endetiden. Derfor kan det virke som om det var liten historiekunnskap blant de kristne som mente at AIDS-epidemien var et garantert endetidstegn.

Til alle tider og i alle generasjoner etter Kristus, har det vært folk som har vært overbevist om at de levde i de aller siste tider, basert på stadig større lovløsthet og frafall, eller naturkatastrofer og tegn på himmelen. Hele veien har det blitt hevdet av både profeter og paver at “ingen generasjon har sett det vi har sett”, og at det derfor var hevet over enhver tvil at de levde i de aller, aller siste dager.

Jesus hadde ikke behøvd å være profet i større grad enn ukebladshoroskopene for å hevde at disse tingene ville skje, dersom han snakket om en periode på flere tusen år. For jorden har alltid opplevd disse tingene. Som Forkynneren sier: “Det er intet nytt under solen”. I hvert fall ikke når det gjelder krig, jordskjelv, pest og hungersnød.

Men dersom han snakket til de som faktisk hørte på ham, de disiplene som stilte spørsmålet, og det var DERES slekt som skulle se alt dette, så var det langt mer konkret og direkte.
Og leser man teksten på en enkel og mest rett-fram måte, virker det åpenbart at det var den slekten Jesus talte til. Det var DE som ville se alle disse tegnene skje.

For å bruke et dårlig bilde: Jeg hadde ikke behøvd å være en profet for å si at det blir snø om vinteren. Og ingen ville ha forstått meg dersom jeg EGENTLIG snakket om en vinter i år 4020, uten å nevne det.
Men jeg måtte ha vært en profet for å si at det vil komme så og så mange vintre før operahuset forsvinner.

“DERE skal høre rykter om krig…” Mente Jesus kristne i vår tid da han sa “dere”?

La oss nå aller først anta at hele Jesu tale på Oljeberget var ment som direkte informasjon til disiplene, og at alt sammen handlet om perioden fram til Jerusalems ødeleggelse i år 70, slik preteristene hevder. Og la oss se på teksten bit for bit med det utgangspunktet, og se hvordan vi ligger an etterpå …

Fortsettelse følger.

Facebook Comments
Tro

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Why ask?