De fem aktene (V)

Her er det siste i en serie på fem innlegg, hentet fra førsteutkastet til “Syv byer og en øy”.

De fem aktene (I)
De fem aktene (II)
De fem aktene (III)
De fem aktene (IV)

Paulus og løven

Løvefortellingen i Paulusakten har sin tydelige inspirasjon fra sagnet om Androkolus og løven, hvor en mann hjelper en løve å fjerne en torn fra poten, og opplever at løven redder ham ved en senere anledning.

Likevel er det tydelig at det faktisk eksisterer en fortelling om Paulus og en løve i den tidlige kirken, som ikke omtales i Apostlenes Gjerninger. Hippolytus fra Roma skriver i sin kommentar til Daniels bok ca år 202: “For dersom vi tror at løven som ble sluppet løs mot Paulus den gangen han ble dømt til villdyrene, falt ned ved hans føtter og sleiket ham, hvordan skal vi da ikke kunne tro de ting som skjedde med Daniel?”
Det er altså sannsynlig at Hippolytus også har fått en løvefortelling fortalt muntlig.

I to Paulusbrev finner vi hint om en slik episode: “Var det på menneskelig vis jeg kjempet mot villdyr i Efesus, hva gagn hadde jeg så av det?” (1 Kor 15,32). “Men Herren stod hos meg og styrket meg, for at forkynnelsen skulle fullføres ved meg, og alle folkeslag få høre den. Og jeg ble fridd ut av løvens gap.” (2 Tim 4,17).
Men mange mener at Paulus snakker billedlig i det første verset, at han med “villdyr” mener de aggressive menneskene som bekjempet ham. Og det andre verset kan jo helt enkelt bety at han slapp unna arrestasjon ved et tilfelle.

Hva skjedde egentlig med Paulus etter at han forsvinner ut av bibelsidene? Det siste vi vet fra NT, er at Paulus sitter fengslet og skriver brev til menighetene, mens han venter på at hans ankesak skal opp for keiser Nero.
Ut i fra hans brev til romerne, som han skrev før han ble arrestert, er det tydelig at han planlegger en fjerde misjonsreise: “Men nå, når jeg ikke lenger har virkerom i disse traktene, og da jeg alt i mange år har lengtet etter å komme til dere, håper jeg å få se dere på gjennomreisen når jeg drar til Spania, og få følge av dere på reisen videre, når jeg først har fått glede meg en tid over samværet med dere.” (Rom 15,23-24).
Men han ble altså arrestert før han rakk denne turen.

Om han ble frikjent, og dermed fikk gjennomført Spaniaturen likevel, eller om han ble dømt til døden under denne første arrestasjonen, vet vi ikke for sikkert. Men mye tyder på det første.

I Timoteusbrevene og Titusbrevet finner vi henvisninger til mange detaljer som Apostlenes Gjerninger ikke nevner i det hele tatt, som f.eks. at Paulus har vært på Kreta nok en gang, og at han har glemt igjen ting i Troas. Dette kan enkelt forklares med at de beskriver en reise foretatt etter at Apostlenes Gjerninger slutter.

1. Klemensbrev, som er skrevet ca. år 96, sier følgende om Paulus: “Han ble budbærer både i Østen og Vesten, og han oppnådde ekte berømmelse for sin tro. Han lærte hele verden rettferdighet, og ham kom til VESTENS YTTERSTE GRENSER og vitnet for makthaverne. Så forlot han verden og kom til det hellige sted, og han ble det fremste eksempel på utholdenhet.”
At Klemens av Roma skriver at Paulus dro til “vestens ytterste grenser”, kan tyde på at han dro til Spania.

Muratorifragmentet sier: “Alle apostlenes gjerninger er skrevet i en eneste bok. Lukas oppgir til den kjære “Teofilus” at han har vært med på alt, noe som forklarer hvorfor han utelater Peters martyrium og Paulus’ reise til Spania.”
Selv om dette sannsynligvis er fra så sent som 170, er det tydelig at Spaniaturen regnes som en selvfølge som alle kjente til.

Så da kan det også hende at Paulus hadde et møte med en virkelig løve i Efesus på den samme turen. Og dette kan de tidlige kristne ha kjent godt til, selv om episoden ikke er nedskrevet i Bibelen.
Om det stemmer, betyr det at Paulus faktisk likevel skulle få se Efesus enda en gang, etter sin endelige avskjed med byens eldste.

Men Paulusakten har nok lite å lære oss om tiden etter at NTs fortelling slutter. I beste fall er den bare med på å øke mengden av kilder som snakker om at Paulus møtte en løve i Efesus på et tidspunkt.

Og med det avslutter jeg mitt lille blikk på de apokryfe “apostelgjerningene”. Håper dere nerder fant det interessant.

Tro

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Why ask?