De fem aktene (IV)

Her i bloggen serverer jeg nå en serie på fem innlegg, hentet fra førsteutkastet til “Syv byer og en øy”.

De fem aktene (I)
De fem aktene (II)
De fem aktene (III)

Sølibat og kvinnefrigjøring

Forfatteren(e) av Paulusakten har nok fått gjengitt Paulus’ ord i 1 Kor 7,29: “Tiden er kort! Heretter skal de som har hustru, være som de som ikke har …”.
Dette løsrevne sitatet blandes sammen med et Jesussitat, slik at følgende ord legges i munnen på Paulus: “Velsignet er de som har hustruer som om de ikke hadde dem, for de skal arve Gud”.

Men det spørs om forfatteren(e) har fått med seg resten av Korinterbrevet, hvor Paulus for eksempel snakker om ikke å holde seg seksuelt avholdende dersom man er gift. I stedet har Paulus’ ene setning blitt tatt noe ut av sin sammenheng og radikalisert kraftig. (Som det har blitt sagt: Hadde Paulus visst at hver setning han skrev i sine brev skulle bli det viktigste grunnlaget for kristen teologi, hadde han nok ikke våget å skrive noe!).

Det kan kanskje virke merkelig, at forfatterne av disse skriftene er pietister verre enn noen, som fordømmer seksualitet og andre menneskelige behov, mens de i ettertid er mest kjent som kvinneforkjempere. Men sølibatet ble sett på som kvinnefrigjørende, siden man på den tiden ble “giftet bort”. Jomfruene dannet sine egne vennesirkler sammen med enkene, hvor de ofte ble underholdt økonomisk av enkelte rike kvinner, og derfor kunne bruke tiden på å tilegne seg lærdom og kunnskap som de ikke ville ha fått som husmødre.

I dag er jo de kristne kjent som forkjempere av familieverdier. Men det var altså en tid da enkelte kristne kretser, kanskje spesielt i Lille-Asia, var kjent for å ødelegge familier. At enkelte kretser praktiserte full seksuell avholdenhet, var truende for storsamfunnet. Familien var selve grunnstøtten i Lille-Asias verdslige kultur, og enkelte byer hadde til og med forbud mot sølibat!
Når kristne ungjenter valgte sektsamfunnet framfor familien, fratok det foreldrene den økonomiske sikkerheten som ofte fulgte med barnas ekteskap. At de kristne ble et eget samfunn i samfunnet, med alt felles, skapte ikke minst store problemer for familier med én troende i, fordi det kunne etterlate familiens ikke-troende i økonomiske vanskeligheter.

“Kjerringaktige eventyr”

Selv om Paulusakten er skrevet lenge etter Paulus’ tid, er det enkelte forskere som tror at deler av akten er basert på muntlige tradisjoner som eksisterte allerede mens han levde. Det er ting som kan tyde på at de i så fall florerte i kvinnesamfunn som praktiserte sølibat, og at det er deres overleveringer Paulusakten baserer seg på. Det hevdes også at de såkalte “pastoralbrevene” (som er skrevet til enkeltindivider, og ikke menigheter) inneholder direkte angrep på nettopp disse.

1 Timoteusbrev 4,7 sier: “Men vis fra deg de vanhellige og KJERRINGAKTIGE eventyr!”
Kanskje hadde Paulus fått enda en ting å kjempe imot, i tillegg til loviskheten og gnostisismen, nemlig legendene om ham selv?

Uansett er det tydelig at pastoralbrevene har en teologi som skjærer veldig med Paulusakten. For eksempel:

“Dem bør en stoppe munnen på, for de fører ulykke over hele familier, ved å føre utilbørlig lære for ussel vinnings skyld.” (Titus 1,11).
Her viser Paulus at han er imot lærere som splitter familier i Jesu navn.

Han fortsetter: “Derfor skal du tale dem strengt til rette for at de kan bli sunne i troen, og ikke seg av med jødiske eventyr og bud av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. Alt er rent for de rene. Men for dem som er urene og vantro, er ingenting rent, men både deres sinn og deres samvittighet er urene.” (Titus 1, 12-15).
Dette er et tydelig spark til pietistene som mente at alt var synd.

I 1 Timoteus 4, 1-5 kommer det et enda flere konkret spark til teologien deres: “Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet. DISSE FORBYR Å GIFTE SEG og påbyr å avholde seg fra visse slag mat, enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. For alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe er å forkaste når det mottas med takk, for det blir helliget ved Guds ord og bønn.”
I Paulusakten nekter Paulus folk å gifte seg, og han er vegetarianer. I tillegg bruker han vann i stedet for vin til nattverden. I Timoteusbrevet har han som vi ser helt andre holdninger, og anbefaler til og med Timoteus å drikke vin for å bedre helsen.

1 Timoteus sier også at man skal ta vare på enkene økonomisk, men ikke gi noen støtte til de unge kvinnene som ønsket å leve i sølibat: “En enke kan bli ført på listen om hun ikke er yngre enn seksti år… Men yngre enker skal du avvise… Dessuten lærer de seg til lediggang, når de går rundt i husene. Og ikke bare går de ørkesløse, men de farer også med sladder og legger seg borti andres saker, og snakker om slikt som ikke passer seg. Jeg vil derfor at de yngre enker skal gifte seg, få barn, og styre sitt eget hus… For det er allerede noen som har vendt seg bort og følger Satan.” (1 Tim 5, 9-15).

De som forlot sine egne familier under et påskudd av å skulle tjene Kristus i sølibatet, ble ikke levnet mye ære: “Men den som ikke har omsorg for sine egne, og særlig for husets folk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.” (1 Tim 5,8).
Det var harde ord. Derfor er det et mysterium at disse kretsene likevel vokste – også i kretser som satte Paulus’ lære høyt – og utviklet seg til klostre, nonne- og munkevesen, og til den tradisjonen som forbyr romersk-katolske prester å gifte seg.

Det ligger også mange spark til pietistene i måten disse brevene beskriver en god leder av menigheten på. Blant annet sies det at vedkommende må ha “et godt rykte på seg blant de ikke-troende”. Dette var i sterk kontrast til tonen i Paulusakten, hvor de troende helst skulle ha et dårlig rykte på seg blant de utenfor på grunn av sin radikalitet.

Fortsettelse følger …

Facebook Comments
Tro

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Why ask?