Skip to content

Måned: september 2017

Forandring fryder


Bilde: For noen år siden jagde Victoria bort det som var igjen av is på Skasen, slik at sommeren kunne komme fortere.

God morgen, godtfolk!

Vil gjerne komme med noen enkle oppfølgingstanker til innlegget Hva om kirken nullstilte seg helt?

Hvis jeg skal parafrasere et par av de e-postene jeg fikk etter det innlegget, kan de oppsummeres slik: «Det er ikke nødvendig å finne opp kruttet på nytt. Eller hjulet.» Continue reading Forandring fryder

En verdig gravferd for visse «kristne» problemstillinger?


Her er en kladd jeg skrev i 2014, men aldri la ut, siden man ikke skal legge ut ting som er skrevet i sinne. Men nå som hvilepulsen endelig er tilbake etter tre år (det tok sin tid), kommer den endelig.

I dagens utgave av Vårt Land leser jeg om presten som nå blir kalt inn på teppet av biskopen, fordi han har tilbudt familier «et annet uttrykk på gravferden», ved å gi de etterlatte muligheten til å spille av innspilt musikk som den avdøde satte pris på. Continue reading En verdig gravferd for visse «kristne» problemstillinger?

Jesus-sitater? (For nerds only)

«Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.»

Slik avslutter Johannes sitt evangelium. Og det sier seg selv, at det vi leser om Jesus i evangeliene, er et selektivt utvalg av det han sa og gjorde. I århundrene som fulgte, kom det mange spekulative skrift som forsøkte å tette igjen «hullene», f.eks. noen som inneholdt historier om Jesu barndom. Det kom også mange gnostiske skrifter, som påberopte seg å sitte på hemmelig kunnskap fra Jesus. Continue reading Jesus-sitater? (For nerds only)

Hva om kirken nullstilte seg helt?

For tiden snakkes det mye i kristne kretser om hvilken skatt vi har i «tradisjonen». Hva man legger i dette ordet, varierer selvsagt fra kirkesamfunn til kirkesamfunn. Men felles for mange av dem, er at de stadig viser til sin egen tradisjon og dens fortrefflighet.

Men, bare som et tankeeksperiment: Hva om vi rett og slett blåste en lang marsj i alt som het tradisjon, nullstilte oss fullstendig, og utelukkende fokuserte på det som skjer i vår egen tid? Ville evangeliet tapt på det – eller snarere tvert imot? Continue reading Hva om kirken nullstilte seg helt?

Ny blogg!

Victor er en fyr jeg aldri har møtt. Likevel regner jeg ham som en venn, til og med en ganske god en. At slikt er mulig, skyldes en sånn moderne oppfinnelse som kalles internett.

Men vi har planer om å treffes snart. Det har vi hatt i to år, faktisk. (Ryktene sier at avholdsmannen Victor til og med har kjøpt inn øl til undertegnede med tanke på et slikt møte.) Continue reading Ny blogg!