Patronhelg

Kjære patroner, siden mange av dere sikkert er travle mennesker med fulle kalendere, ønsker jeg å si ifra i...

Evangelist?

Ord som “misjon” og “misjonær” har gjerne negative konnotasjoner, ikke minst på grunn av overgrep på urfolks kulturer i...

Naturromantikken

Bildet over er fra Vassfarplassen, som Mikkjel Fønhus har skrevet om (fotograf er tante Isabel Nordheggen). Takket være denne...