Profetisk innertier!

feil_fortelling_fortalt_1302_c0a_normal

«Feil fortelling fortalt» av Truls Åkerlund
Hermon Forlag


Denne anmeldelsen sto opprinnelig på trykk i Vårt Land 8. april 2013. Jeg synes det er trist at boka ikke har fått større oppmerksomhet enn det den har, for det er så mange kristen-debatter for tiden som ville hatt et langt bedre utgangspunkt om debattantene tok til seg innholdet. Derfor kjører jeg herved en reprise på anmeldelsen, og håper det kan inspirere noen kjøp. At denne boka ikke har kommet i 12 opplag allerede, er et tap for “kristen-Norge”.

En innertier av en bok! Truls Åkerlund tar pulsen på svært aktuelle problemstillinger og setter dem i sitt rette lys – Kristi lys.

I en tid hvor mange kristne lar seg skremme av det de definerer som «avkristning», og hvor man blir oppfordret til å motkjempe «åndskreftene» som ønsker å fjerne kirkens makt i samfunnet, kommer Åkerlund med noen klargjørende ord i tåka. Dette er rette ord i rett tid. En anmelder skal kanskje være forsiktig med å bruke store ord som «profetisk», men jeg lar det stå til: Denne boka har noe profetisk over seg.

Troens politisering

Forfatteren vender stadig tilbake til Oskar Skarsaunes avskjedsforelesning på Menighetsfakultetet, og deler hans hovedanliggende: At kirken kommer fri fra sitt konstantinske fangenskap, er til evangeliets beste. Åkerlund viser hvilken tragedie som inntraff da kirken allierte seg med makten. De forfulgte ble til forfølgerne. Selve innholdet i ordet «kristen» ble endret. Kristendommen ble ikke lenger fortellingen om korset, men om sverdet. Og selv om vi lever i en annen tid, er det ekkoet fra maktkirken som får noen til å tro at det er et «kristent anliggende å påvirke samfunnet primært gjennom de maktmidler det samme samfunnet stiller til rådighet».
Ikke slik å forstå at kristne ikke skal engasjere seg politisk. Åkerlund ser ikke privatisering av troen som noe ideal. Men motsatsen, en troens politisering, er langt verre. At levende tro er noe som kan befestes ovenfra, fra maktens posisjon, er feil fortelling fortalt, forklarer han. Dessuten: «Kampen for «det kristne Norge» kan vise seg å bli et tveegget sverd. Den kristne allmennreligiøsiteten har ikke styrke og spirekraft i seg til å skape den nye verden evangeliet beskriver, og risikerer derfor å bli troens fiende.»

Framtidshåp

I skillet mellom stat og kirke, keisermakt og evangelium, ser forfatteren et framtidshåp. Misjon kan igjen bli noe annet enn «kristianisering». Om vi forkaster premisset om at forandring forutsetter politisk makt, kan vi se Guds rike utbre seg blant befolkningen i langt større grad.
Mellom undervisningskapitlene gis det plass til små, enkle fortellinger som går rett til hjertet. Så er da også fortellingen viktig for Åkerlund, slik den var det for Jesus. Hvilken fortelling er det kristne anno 2013 kommuniserer?
Boka er både apologetikk og «indremisjon». Selv om den i utgangspunktet er ment som en radikal utfordring til kirkeledere og kristne flest, vil jeg ikke nøle med å gi den til en ikke-troende, som et evangeliseringsredskap. For den virkelige fortellingen blir så levende fortalt, korset får den kraften sverdet aldri kan ha. Blodet som renner fra Golgata beskrives som «kjærlighet i flytende form».
En slik bok er ikke hverdagskost. Dette er rett og slett noe av det bedre jeg har lest av kristen undervisning på mange, mange år. Egil Svartdahl oppsummerer det godt i sitt forord: «Truls Åkerlund er en forteller av Guds nåde, men ordene står aldri i veien for budskapet han har på hjertet.» Boka er svært sitatvennlig, og det er mitt håp at pastorer og prester vil sitere mye fra den.
Måtte denne enkle, lille boka nå et stort og bredt publikum! For den som virkelig tar innholdet til seg, har den et revolusjonært potensiale. Jeg må legge bånd på meg for å skrive denne anmeldelsen. For boka har fått meg til å kjempe med tårene og bryte ut i spontan lovprisning. Boka inneholder den riktige fortellingen, fortalt slik den burde fortelles.

Boka kan bestilles HER.

Facebook Comments
Liker du mine skriverier? Bli gjerne en patron!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Why ask?