Er du lunken? Ta testen!

Det som følger er skrevet av Paul Ellis, forfatteren av “Stuff Jesus Never Said”. Innlegget er oversatt av yours truly og gjengitt med tillatelse.

Lunken er det du får når du blander varmt med kaldt. Lunkenhet er å blande Guds glohete kjærlighet med steinkalde bud. Det er å blande den nye og evige nådespakten med den foreldede lovens pakt.

Er du lunken? Det kan være tilfelle dersom …

1. Du tror kristne trenger Loven

Loven førte folk til Jesus så de kunne bli rettferdige ved tro (Gal 3,24). Om du har Jesus, trenger du ikke Loven. Du trenger ikke den til rettledning, undervisning eller til å lære deg hvordan du skal leve, for du har en langt bedre lærer i Den hellige ånd. Jesus sa Ånden skulle lære deg alle ting (Joh 14,26), og det trengs ingen ekstraundervisning fra Loven.

Du døde fra Loven for å tilhøre en annen (Rom 7,4). Som Paulus sier i Romerne 7, er det utroskap mot Kristus å løpe tilbake til din gamle ektefelle Loven. Det er snakk om åndelig hor som vil gjøre deg lunken.

2. Du er syndebevisst

Et tankesett basert på den gamle pakt er syndefokusert, mens den nye pakt er fokusert på Sønnen. Under den gamle pakt måtte du flykte fra synden, stå imot synden, betale for synden, omvende deg fra synden, bekjenne synden og holde nøye regnskap med synden. Men på korset gjorde Jesus ende på all synd (1 Joh 2,2). På grunn av Kristus er det ikke lenger synden som er problemet.

“Men jeg klarer ikke slutte med den-og-den synden.” En lunken troende vil aldri oppleve varig seier, fordi vedkommende forsøker å utføre det Kristus allerede har gjort. Vedkommende opererer i vantro og i den stakkarslige kraften hans eget kjød måtte ha.

Sliter du med synd? Fest blikket på Jesus som tilbyr deg sin rettferdighet og gjør deg i stand til å “gå, og synd ikke mer”. Ikke si nei til synd, si heller ja til Jesus.

3. Du forsøker å imponere Gud gjennom offer

Den gamle pakt var karakterisert av gjentatte ofre som ikke kunne fjerne synden. Den nye pakt er karakterisert av Kristi fullkomne offer som gjorde ende på synden en gang for alle (Heb 9,26). En tankegang basert på den gamle pakt, sier at jeg må fornekte mine gudgitte behov, være en jeg ikke er og dø daglig, mens den nye pakt erklærer at Jesus døde for alle.

En lunken tankegang sier: “Jeg må gjøre ofre”. Slik røper den manglende tro på det fullbrakte verket på Golgata. “Gud kommer ikke til å velsigne meg dersom jeg ikke …” Løgn. Gud har allerede velsignet oss med all åndelig velsignelse i Kristus Jesus (Ef 1,3). En tankegang basert på den nye pakt sier: “Se på Jesus! Hans fullkomne offer trenger ikke noen oppfølgere.”

4. Du forsøker å bli hellig

Den lunkne troende sier: “Jeg er frelst ved nåde, men blir helliggjort gjennom jakten på hellighet. Jeg har en stilling som rettferdig, men blir progressivt helliggjort.” Men Bibelen sier at du ble helliggjort og er hellig (1 Kor 6,11; Heb 10,14). Du er like hellig som Jesus.

I den gamle pakt måtte du ta steg for å bli hellig, men i den nye finnes bare ett steg, og det heter Jesus. Han er vår hellighet fra Gud (1 Kor 1,30). Du er tempelet til Den hellige ånd (1 Kor 6,19).

Hellighet er ikke noe man oppnår, men et utgangspunkt. Skriften oppmuntrer oss til å “være hellige”, altså å være de hellige helgener vi allerede har blitt gjort til. Lev ut din sanne identitet i Kristus istedenfor en falsk “bare-halvveis-hellig-men-jobber-med-saken”-karikatur oppfunnet av mennesker.

5. Du gir løfter til Gud

“Herre, jeg lover at jeg aldri skal gjøre det mer.” Hvordan kan du være så sikker på det? Hvorfor skryter du av dine evner framfor Gud? La den som skal skryte heller skryte av Herren.

Den gamle pakt begynte med at israelittene ga løfter til Gud (2 Mos 19,8), og de brøt alle sammen. I kontrast til dette er den nye pakt bygd på de langt bedre løftene fra Gud til deg (Heb 8,6), og han bryter aldri sitt løfte.

6. Du føler deg fordømt

Loven gir fordømmelse (2 Kor 3,9), men det er ingen fordømmelse i Kristus Jesus (Rom 8,1). Et bombesikkert tegn på tvesinnethet er en vedvarende følelse av uverdighet. “Se på meg, så uverdig jeg er.”

Slutt å tenke på deg selv. Ikke hør på prekener som fokuserer på deg og din tilkortkommenhet. Se heller på Jesus og hans sublime perfeksjon. Vi forandres ikke gjennom en navlebeskuende jakt på feil i oss selv. Vi forandres av å se på Jesus.

7. Du ser deg selv som Guds tjener

“Jeg er bare en ydmyk tjener i Herrens hus.” Bortsett fra at du ikke er det. Du er din Fars elskede barn. Hvorfor slå seg til ro med tjenerholdningen i den gamle pakt når du har blitt tilbudt den nye pakts intimitet? Ikke kom på avstand fra Herren. Lytt til Jesus, som kom for å vise oss en Gud som elsker oss lik en Far.

En lunken kristen har en grumsete identitet. Når han synder, kommer han krabbende tilbake med en av sine “la meg få være som en av leiekarene dine”-taler (Luk 15,19). Din Far er ikke interessert i å høre på den talen! Han ønsker barn, ikke tjenere.

Hvordan bli kvitt lunkenhet

Vi har sett på syv symptomer på et lunkent liv, men det finnes mange flere. Men løsningen på problemet er enkel: Slutt å blande varmt og kaldt. Skru av en av kranene!

Om du stoler på din egen rettferdighet, så bad i den iskalde Loven. Skru krana på fullt, helt til du drukner i dine mislykkede forsøk på å leve rett. Den kalde loven viser deg ikke annet enn ditt desperate behov for Guds nåde.

Om du foretrekker nåde – som er det beste valget – så slutt å blande pakter. Skru av Loven-krana og skru den aldri på igjen. Ikke lytt til grumsete prekner fra grumsete predikanter som grumser til nåden med loviskhet. Istedenfor å paddle rundt i de grumsete brakkvannene, begynn heller å svømme i det enorme havet som Guds kjærlighet er.

Gjør “Kristus alene” til din ublandede doktrine, og voks i nåde og kjennskap til Jesus. Tillat Den hellige ånd å vise deg hvilken identitet du har fått i Kristus. Si til deg selv hver dag: “Jeg er Guds rettferdighet i Kristus Jesus. Jeg er Guds elskede barn.” Bli i hans kjærlighet, så vil du ikke lenger drives hit og dit av enhver grumsete blandingsforkynnelse.

___________

Om du likte denne artikkelen, anbefaler jeg å bli med på Paul Ellis’ e-post-liste. Da får du ukentlig slike innlegg som dette i innboksen, helt gratis.

I likhet med yours truly er også Ellis på Patreon. Så støtt gjerne opp om arbeidet hans.

Facebook Comments
One comment on “Er du lunken? Ta testen!
  1. Da jeg trodde jeg var helt overgitt og fri og så anti-lovisk som det går an, var jeg altså langt ute i myra du beskriver i punkt 7. Jeg er ikke kald, varm eller lunken, men heller fraværende og ikke til stede, og fri. Dette var bra å lese.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Why ask?