Forkynn nåde, ikke rasisme!

Tillater meg å komme med en aldri så liten intern oppfordring til alle venner som forkynner nådebudskap …

Det siste tiåret har nådens lys fått trenge gjennom i mange menigheter, noe som har ført til fantastiske forandringer mange steder. Mange som tidligere brant seg på lovisk religion, har nå funnet tilbake til menighet og tro. Helt nydelig!

I de oppgjørene Paulus tar med loviskheten, dreier det seg ofte om Moseloven. For det var det som var den aktuelle problemstillingen han sto overfor. Jesu kritikk av religiøse ledere, var også rettet mot skriftlærde innen den jødiske religionen – siden det var slike religiøse ledere som fantes der og da.

Men jeg tror vi bør være uhyre forsiktige med å kalle lovisk kristendom for “rester av jødedom” og lignende. For det er ikke jødedom vi kjemper mot, det er lovisk kristendom. Jødene har fint lite å gjøre med alle de menneskebudene vi uten problem har klart å utvikle helt på egenhånd i norsk kristenhet!

Husk at de første kristne som forkynte frihet fra Moseloven også representerte en jødisk trosretning. Husk at både Jesus og Paulus var jøder.
Og husk at Jesu kritikk av fariseere ikke er noe som kun angikk jødiske skriftlærde for 2000 år siden, eller jødisk religion per se. Det Guds egen sønn brukte så mye tid og krefter på å bekjempe, er den formen for lovisk trosutøvelse du finner i all slags religion, i alle slags kulturer. Hadde Jesus kommet til Oslo i vår tid, ville han funnet mange eksempler på nøyaktig den samme formen for religiøsitet som han kritiserte i Palestina for 2000 år siden, både blant kristne og muslimer og buddhister og alle andre. Den er ikke forbeholdt jødiske skriftlærde fra fortiden.

Senest i morges, på Facebook, så jeg følgende setninger: “Driv jøden ut av ditt trosliv!” Og: “Ikke la “jødene” få styre menigheten!”
Jeg kjenner han som skrev det, og har sendt ham en e-post om saken. Jeg vet at han ikke er rasist, at han ikke har noe imot jøder (han er ironisk nok en ivrig forkjemper for staten Israel). Han mener dette i overført betydning, og antar at alle forstår det. Han bruker ordet “jøder” som et symbol på loviske kristne, og snakker ikke om rase i det hele tatt.

Problemet er at du må være innforstått med en svært intern sjargong, dersom du skal forstå det. En utenforstående som leser setningene rett fram, vil rett og slett tolke det som hardcore anti-semittisme! Det hjelper fint lite at han skriver “jødene” i anførselstegn.

Selv om min venn var uvanlig radikal i språkbruken, finnes det også mange light-versjoner av sånt som det. Jeg har kanskje selv servert noen slike uten å tenke over det. Noe som ikke er bra i det hele tatt, sett i lys av historien!

Paulus kunne bruke ordet “jøde” på den måten han gjorde fordi han var jøde selv. Han drev internkritikk av sine trosfeller. Når ikke-jøder i senere generasjoner radikaliserte hans språkbruk, fikk ordene en helt annen symbolklang. Oldkirken og Den romersk-katolske kirke tok symbolsk språk og gjorde det konkret, noe som medførte drap på jøder. Under korstogene ble jøder drept an mass. Gjennom alle århundrer har jøder blitt forfulgt av såkalte kristne. “Jøde” har vært brukt som et skjellsord både av kirkefedre og nazister.
Selv vår store helt Luther sa ting om jøder som var helt forferdelige. Han skrev blant annet: “Jødene står under Guds vrede og er djevelens barn, hevngjerrige og morderiske. Deres skoler og synagoger bør derfor brennes, deres hus rives, de bør fratas sine skrifter, forbys å drive undervisning og plasseres i leirer.»

Når kirkehistorien ser ut som den gjør, og med tanke på hva jødene har vært utsatt for, bør vi være forsiktige med å bruke ordet “jøde” eller “jødisk religion” som symbol på det vi bekjemper i 2017. Eller, vi bør ikke bare være forsiktige, vi bør rett og slett slutte med det.

Kampen mot loviskheten håper jeg alle troende fortsetter å kjempe. Men vi klarer det fint uten å bruke det jødiske som symbol.

La oss tenke nøyere igjennom hvordan vår begrepsbruk oppfattes av en som ikke har peil på bibelsk terminologi. Ja, la oss holde tunga rett i munnen, så folk ikke tolker vår nådeforkynnelse som reinspikka rasisme!

Sånn. Det var bare noen tanker til morgenkaffen. Ha en fin dag, folkens!

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Why ask?